Chữ hiếu trong đạo Phật - Thích Liên Phương


Diễn giả: Hòa thượng Thích Liên Phương

Kính mời quý vị xem Video Buổi pháp thoại với đề tài "CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT" tại Chùa Phật học Xá Lợi tháng 7-2014

Diễn giả: Hòa thượng Thích Liên Phương

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam - Ban Phật học Chùa Xá Lợi.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kiến tánh