HIỂU MỘT LẦN – LÀ HIỂU TẬN PHÙ SINH


Hình đi lại đâu gọi là lẽ sống
Lời nói năng đâu phải cuộc sinh tồn
Cảnh trời chiều lặng tĩnh giữa hoàng hôn
Ngày rạng rỡ quan huy từng chói lọi.


Tình bỏ ngỏ trúc đào xuân với hạ
Buổi thu tàn đông lại thấy nao nao
Nhìn biển xa tiếng sóng vỗ dạt dào
Xin cất mũ tiễn đưa nhau lần cuối.


Thôi em nhé hoa ngàn sương gió núi
Nhớ cho rằng ta mở ngỏ mười phương
Cuộc chơi xa rồi về tận cuối đường
Ta vẫn bước bên em ngày giáp mặt


Dù chẳng biết tên em tôi vẫn nhắc
Hiểu một lần là hiểu tận phù sinh
Cõi muôn hoa ngần ngại chút hữu tình

Sau tai mắt cõi khung trời hoát rộng.

                             Thích Liên Phương

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chữ hiếu trong đạo Phật - Thích Liên Phương

Kiến tánh